एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम “आधुनिक मत्स्यशेती : एक शाश्वत व्यवसाय संधी” : 28 नोव्हेंबर, 2018